2023-2024 TYT Eğitim Programı

ÖSYM tarafından 2023-2024 eğitim yılında gerçekleştirilecek olan TYT sınavının ders bazlı konu listesini sizinle paylaşıyoruz.


Türkçe
 • SÖZLÜKTE ANLAM
 • Sözcükte Anlam Özellikleri
 • Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
 • Söz Öbekleri
 • CÜMLEDE ANLAM
 • Anlatımına Göre Cümleler
 • Cümlede Anlam İlişkileri
 • Cümle Yorumlama
 • Anlamlarına Göre Cümleler
 • PARAGRAFTA ANLAM
 • Paragrafın Anlam Yönü
 • Paragrafın Yapı Yönü
 • Paragrafın Anlatım Yönü
 • YAZIM BİLGİSİ
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Anlatım Bozuklukları
 • Ses Bilgisi
 • DİL BİLGİSİ
 • Sözcük Türleri
 • İsim
 • Sıfat
 • Tamlamalar (İsim ve Sıfat Tamlamaları)
 • Zamir
 • Zarf
 • Edat
 • Bağlaç
 • Ünlem
 • Fiil
 • Fiilimsi
 • Sözcükte Yapı
 • Cümlenin Ögeleri
 • Fiillerde Çatı
 • Cümle Türleri

Matematik

 • Temel Kavramlar
 • Sayı Basamakları
 • Bölme ve Bölünebilme
 • EBOB – EKOK
 • Rasyonel Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran Orantı
 • Denklem Çözme
 • Problemler
 • Sayı Problemleri
 • Kesir Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • Hareket Hız Problemleri
 • İşçi Emek Problemleri
 • Yüzde Problemleri
 • Kar Zarar Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • Grafik Problemleri
 • Rutin Olmayan Problemleri
 • Kümeler – Kartezyen Çarpım
 • Mantık
 • Fonskiyonlar
 • Polinomlar
 • 2.Dereceden Denklemler
 • Permütasyon ve Kombinasyon
 • Olasılık
 • Veri – İstatistik

Geometri
 • Doğruda Açı
 • Üçgende Açı
 • Ek Çizimler
 • Özel Üçgenler
 • -Dik Üçgen
 • -İkizkenar Üçgen
 • -Eşkenar Üçgen
 • Açıortay
 • Kenarortay
 • Üçgende Eşlik – Benzerlik
 • Açı – Kenar Bağıntıları
 • Üçgende Alan
 • Üçgende Merkezler
 • Çokgenler
 • Özel Dörtgenler
 • -Dörtgenler
 • -Deltoid
 • -Paralelkenar
 • -Eşkenar Dörtgen
 • -Dikdörtgen
 • -Kare
 • -İkizkenar
 • -Yamuk
 • Çember ve Daire
 • Analitik Geometri
 • -Noktanın Analitiği
 • -Doğrunun Analitiği
 • -Dönüşüm Geometrisi


Tarih
 • Tarih ve Zaman
 • İnsanlığın İlk Dönemleri
 • Ortaçağ’da Dünya
 • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
 • İslam Medeniyetinin Doğuşu
 • İlk Türk İslam Devletleri
 • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
 • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti(1300-1453)
 • Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600)
 • Yeni Çağ Avrupa Tarihi
 • Yakın Çağ Avrupa Tarihi
 • Osmanlı Devletinde Arayış Yılları
 • 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
 • En Uzun Yüzyıl
 • Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
 • 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti
 • I. Dünya Savaşı
 • Mondros Ateşkesi, İşgaller ve Cemiyetler
 • Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi
 • I. TBMM Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı ve Antlaşmalar
 • II. TBMM Dönemi ve Çok Partili Hayata Geçiş
 • Türk İnkılabı
 • Atatürk İlkeleri
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Coğrafya
 • Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
 • Coğrafi Konum
 • Harita Bilgisi
 • Atmosfer ve Sıcaklık
 • İklimler
 • Basınç ve Rüzgarlar
 • Nem, Yağış ve Buharlaşma
 • İç Kuvvetler / Dış Kuvvetler
 • Su – Toprak ve Bitkiler
 • Nüfus
 • Göç
 • Yerleşme
 • Türkiye’nin Yer Şekilleri
 • Ekonomik Faaliyetler
 • Bölgeler
 • Uluslararası Ulaşım Hatları
 • Çevre ve Toplum
 • Doğal Afetler


Felsefe
 • Felsefenin Konusu
 • Bilgi Felsefesi
 • Varlık Felsefesi
 • Ahlak Felsefesi
 • Sanat Felsefesi
 • Din Felsefesi
 • Siyaset Felsefesi
 • Bilim Felsefesi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
 • Bilgi ve İnanç
 • Din ve İslam
 • İslam ve İbadet
 • Gençlik ve Değerler
 • İslam Medeniyeti ve Özellikleri
 • Allah İnancı ve İnsan
 • Allah’ın Varlığı ve Birliği
 • Allah’ın İsim ve Sıfatları
 • Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri
 • İnsanın Allah İle İrtibatı
 • Kur’an-ı Kerim’de Gençler
 • Bir Genç Olarak Hz. Muhammed
 • Hz. Muhammed ve Gençler
 • Bazı Genç Sahabiler
 • Din ve Aile
 • Din, Kültür ve Sanat
 • Din ve Çevre
 • Din ve Sosyal Değişim
 • Din ve Ekonomi
 • Din ve Sosyal Adalet
 • Ahlaki Tutum ve Davranışlar
 • İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar


Fizik
 • Fizik Bilimine Giriş
 • Madde ve Özellikleri
 • Sıvıların Kaldırma Kuvveti
 • Basınç
 • Isı, Sıcaklık ve Genleşme
 • Hareket ve Kuvvet
 • Dinamik
 • İş, Güç ve Enerji
 • Elektrik
 • Manyetizma
 • Dalgalar
 • Optik

Kimya
 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Periyodik Sistem
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Maddenin Halleri
 • Doğa ve Kimya
 • Kimyanın Temel Kanunları
 • Kimyasal Hesaplamalar
 • Karışımlar
 • Asit, Baz ve Tuz
 • Kimya Her Yerde

Biyoloji
 • Canlıların ortak özellikleri
 • Canlıların temel bileşenleri
 • Hücre ve organaller ve madde geçişleri
 • Canlıların sınıflandırılması
 • Hücrede bölünme ve üreme
 • Kalıtım
 • Bitki biyolojisi
 • Ekosistem