Üyelik Sözleşmesi

1- HocalaraGeldik.com, Tükenmez Eğitim Yayın Yapım Pazarlama Tic.. Ltd. Şti.’ye aittir ve onun tarafından işletilir.

2- HocalaraGeldik.com internet sitesi “Portal” diye anılacaktır.

3- Geliştirici; eğitim materyali, içeriği, dokümanı sunan, paylaşan, sesli, görüntülü veya videolu bilgi aktarımı yapan, satan ve hizmeti sunan kişiyi / üyeyi / müşteriyi / satıcıyı / kullanıcıyı / eğitmeni ifade etmektedir.

4- Portal üzerinden HocalaraGeldik.com ürününü, online eğitim içerikleri, uygulama ve hizmetlere erişmek ve bunlardan faydalanmak için kullanabilirsiniz.

5- Portal kapsamında 18 yaşından küçükler veli ve/veya vasinin izin ve/veya onayı olmaksızın alım-satım işlemlerinin tarafı olamazlar.

6- Alıcı, 06 Mart 2011 tarihli 25866 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 7 maddesinde belirtilen cayma hakkının hocalarageldik.com platformunda verilen ilan hizmeti için fillen mümkün olmadığını aynı maddenin f bendinde belirtilen “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabii değildir” ibaresinden haberdar olduğunu kabul eder.

7- Taraflar işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8- İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri Alıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu Sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

9- İçerik Sağlayıcı, Portal üzerinde yer alan herhangi bir hizmet veya ürün için ön tarama, inceleme, işaretleme, filtreleme, değişiklik yapma, reddetme veya kaldırma hakkını saklı tutmaktadır (ancak bu konuda yükümlülük taşımamaktadır).

10- Söz konusu Ürün ve Hizmetler’den satın almış veya faydalanmış müşterileri/kullanıcıları önceden bildirimde bulunmamak suretiyle Ürün ve Hizmet satışını (sürekli veya geçici olarak) durdurabileceğini veya Ürün ve Hizmetlere erişiminizin engellenebileceğini kabul etmektesiniz.

11- Tükenmez Eğitim Yayın Yapım Pazarlama Tic.. Ltd. Şti. her türlü önlemi almasına rağmen Portal’da yasadışı yollarla kabul edilemez veya uygunsuz bulabileceğiniz Ürün ve Hizmetler’den sorumlu olmadığımızı belirtmek isteriz.

12- Portal’dan indirilen ya da Portal’ın kullanımıyla başka şekilde edinilen ürünleri kullanmaktan kaynaklanan risklerin yalnızca size ait olduğunu; yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde herhangi bir garanti verilmeksizin “olduğu gibi” ve “bulunduğu gibi” sağlandığını açıkça anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

13- Portal’ın kullanılması ve Portal aracılığıyla indirilerek edinilen herhangi bir hizmet ve ürünü kullanma tercihi ve bundan kaynaklanan riskler size ait olup; bilgisayar sisteminizin, mobil cihazınızın ya da diğer cihazların zarar görmesi veya bu tür bir kullanımdan doğan veri kayıpları konusunda sorumluluğun tarafınıza ait olduğunu kabul etmektesiniz.

14- Tükenmez Eğitim Yayın Yapım Pazarlama Tic.. Ltd. Şti. ve Portal ayrıca ürün ve hizmetlerin ticari olarak satılabilirliği, kalitesinin yeterliliği, belirli bir amaca uygunluğu ve bir şartı ihlal etmediği gibi açık veya zımni her tür garantiyi vaat ve taahhüt etmemekte; edindiğiniz ürünleri kullanmanızdan kaynaklanan, veri kaybı dahil maruz kalabileceğiniz her tür doğrudan, dolaylı, arızi, özel, sonuçta ortaya çıkan ya da emsal teşkil eden zararlar konusunda, (sözleşme, ihmal dahil haksız fiil veya diğer) tarafınıza karşı hiçbir yükümlülük taşımadığını açık şekilde anlamakta ve kabul etmektesiniz.

15- Ürün ve Hizmetlere erişmek için adınız, soyadınız, adresiniz, eposta ve fatura bilgileriniz gibi kendinizle ilgili bilgileri vermeniz gerekebilir. Verdiğiniz bu tür bilgilerin daima gerçek, doğru ve güncel olacağını kabul etmektesiniz. Portal kapsamında yer alan Ürün ve Hizmetler’e erişmek için yer verilen şartlara uymakla yükümlü olduğunuzu; ancak son gizlilik, satın alma, kullanıcı ve hizmet şartlarında belirlenen düzenlemeler çerçevesinde Ürün ve Hizmetler’i indirme, yükleme ve/veya kullanma hakkına sahip olacağınızı kabul etmektesiniz.

16- Portal’a Tükenmez Eğitim Yayın Yapım Pazarlama Tic.. Ltd. Şti tarafından sağlanan ara yüz dışındaki bir ara yüzden veya başka bir şekilde erişmeyeceğinizi (erişmeyi denemeyeceğinizi) otomatik yollarla (kod dosyası, tarayıcı veya zaman zaman benzer teknolojilerin kullanılması dahil) erişmeyeceğinizi (veya erişmeyi denemeyeceğinizi) ve web sitesinde bulunan herhangi bir talimata uyacağınızı; Portal’ı veya bağlı sunucuları, ağları etkileyecek veya aksamalara yol açacak herhangi bir işlem yapmayacağınızı; Portal’da bulunan Ürünler’in veya Hizmetler’in herhangi birini veya üçüncü taraflar tarafından işletilen web sitelerini, sunucuları veya ağları etkileyecek veya bunlarda aksamaya yol açacak şekilde kullanmayacağınızı; son kullanım ve hizmet şartlarında açıkça belirtilmedikçe Ürün, Hizmet veya uygulamaları herhangi bir amaçla çoğaltmayacağınızı, kopyalamayacağınızı, satmayacağınızı, pazarlamayacağınızı veya yeniden satmayacağınızı; lisans gerektiren herhangi bir ülkeye önceden lisans almadan (uzaktan erişim dahil) doğrudan veya dolaylı ihraç veya yeniden ihraç etmeyeceğinizi bu bentte yer alan sorumlulukların ihlali ve tüm zarar sonuçlarından kusurlu sıfatıyla sorumlu olacağınızı kabul ve taahhüt etmektesiniz.

17- Portal üzerinde yer alan Ürün ve Hizmetler’in bazıları Tükenmez Eğitim Yayın Yapım Pazarlama Tic.. Ltd. Şti. tarafından sunulurken, bazıları tamamıyla Tükenmez Eğitim Yayın Yapım Pazarlama Tic.. Ltd. Şti.’den ayrı ve bağımsız kişi ve/veya şirketlerce sunulabilir. Portal üzerinde yer alan veya Portal aracılığıyla ve Tükenmez Eğitim Yayın Yapım Pazarlama Tic.. Ltd. Şti dışındaki bir kaynak tarafından oluşturulan herhangi bir Hizmetin ve Ürün’ün içeriği ve erişimi hakkında sorumluluk kabul etmemektedir.

18- Portal kapsamında bazı Ürün ve Hizmetler ücretsiz olarak sunulurken bazı Ürünler ücret karşılığında kullanım lisansı satışı yapılmaktadır. Portal üzerinden yaptığınız satın alma işlemleriyle ilişkili ücret ödeme yükümlülüğü ifa edilmeden Ürün ve/veya Hizmet’in tarafınıza teslim edilmeyeceğini bilmekte ve kabul etmektesiniz.

19- Tükenmez Eğitim Yayın Yapım Pazarlama Tic.. Ltd. Şti., Ürün ve/veya Hizmet satın alma işlemini kolaylaştırmak amacıyla size çeşitli ödeme gerçekleştirme yöntemlerine ilişkin tercihler sunabilir. Söz konusu işlemler; söz konusu ödeme gerçekleştirme yöntemini kapsayan başka bir yasal sözleşmeye tabi olmanız sonucunu doğuracağından bu hususta Tükenmez Eğitim Yayın Yapım Pazarlama Tic.. Ltd. Şti herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını; ödeme yöntemini uygulayan kuruluşla işlemleri sonuçlandıracağınızı kabul etmektesiniz.

20- Tükenmez Eğitim Yayın Yapım Pazarlama Tic.. Ltd. Şti. tek taraflı karar verme yetkisi dahilinde önceden haber vermeksizin, mevcut ödeme gerçekleştirme yöntemini değiştirme, ödeme yöntemi ekleme hakkını saklı tutar.

21- Portal kullanımınız veya Portal üzerinden satın aldığınız Ürün ve Hizmetlere ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm vergilerin bildirilmesi ve ödenmesi de dahil olmak üzere vergisel yükümlülüklerin tarafınıza ait olduğunu kabul etmektesiniz. Bu vergilerin tümünü veya bir kısmını Tükenmez Eğitim Yayın Yapım Pazarlama Tic.. Ltd. Şti. sizin adınıza vergi dairesine ödeyecektir.

22- Tükenmez Eğitim Yayın Yapım Pazarlama Tic.. Ltd. Şti. Portal üzerinden yapılan satın alma işlemlerinde fatura kesme hakkına sahiptir. Ödeme işlemleri ile ilgili sorunlar ödeme kanalında kullanılan banka veya kurumlar veya kredi kartı şirketi ile ödeme yapan kişi veya kuruluşlar arasında çözümlenmelidir. Tükenmez Eğitim Yayın Yapım Pazarlama Tic.. Ltd. Şti Şti. bu konuda meydana gelen sorunlardan dolayı sorumlu tutulamaz.

23- İade Hakkı: İade etme seçeneği bulunan ve kullanıcı ara yüzünde belirtilen Uygulamalar dışındaki Ürün ve Hizmetlerin kapsam itibariyle iadesi yasal olarak mümkün değildir. Portal herhangi bir Ürün için yeni sürüme geçme işlevi sunmamaktadır.

24- Tükenmez Eğitim Yayın Yapım Pazarlama Tic.. Ltd. Şti. karar verme yetkisi kendinde olmak üzere, bazı ürün ve uygulamaları Portal’dan kaldırma hakkını saklı tutar. Tükenmez Eğitim Yayın Yapım Pazarlama Tic.. Ltd. Şti. bu gibi hallerde Ürün’ün tarafınızdan kullanımı veya satın alım fiyatını ürünü oluşturan Geliştirici’den geri almak üzere gerekli bilgileri size temin edecektir.

25- Müşteri Desteği: Portal’ın kullanılması ve işletilmesiyle ilgili destek kullanıcı ara yüzünde sağlanmaktadır. Tükenmez Eğitim Yayın Yapım Pazarlama Tic.. Ltd. Şti. Geliştiriciler/Eğitmen tarafından dağıtılan Ürünler için müşteri desteği sunmamaktadır. Her Geliştirici/Eğitmen, sunduğu müşteri desteğinin düzeyini belirlemekten sorumludur ve doğrudan geliştiricilerle irtibat kurmanız gerekmektedir.

26- Tükenmez Eğitim Yayın Yapım Pazarlama Tic.. Ltd. Şti. nin ve/veya üçüncü tarafların, hiçbir sınırlandırma olmaksızın Ürünlerle ilgili geçerli tüm Fikri Mülkiyet Hakları da dahil olmak üzere, Portal ve Portal’da bulunan Ürünlere ilişkin tüm haklara, mülkiyete ve menfaatlere sahip olduğunu kabul etmektesiniz.

27- “Fikri Mülkiyet Hakları”, dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir durumda (ve herhangi bir uygulamada) söz konusu olduğunda patent yasaları, telif hakkı, ticari sırlar, teknik bilgi, tasnife tabi bilgi, işletme adları ve alan adları, bilgisayar programları, ticari marka yasaları, hizmet markaları, ticari unvanlar, hizmet modelleri, tasarım hakları, yarı iletken topografi hakları, veri tabanı hakları dahil tüm fikri mülkiyet haklarını ifade eder. (i) İzin verilmedikçe Ürünleri kopyalamayacağınızı, satmayacağınızı, lisans vermeyeceğinizi, dağıtmayacağınızı, aktarmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, uyarlamayacağınızı, çevirmeyeceğinizi, türev çalışmalar hazırlamayacağınızı, kaynak koduna dönüştürmeyeceğinizi, tersine mühendislik uygulamayacağınızı, parçalara ayırmayacağınızı veya Ürünlerdeki kaynak kodu dönüştürmeyi denemeyeceğinizi, (ii) Güvenliği veya Ürünlerdeki herhangi bir işlev (sınırlandırma olmaksızın dijital haklar yönetimi veya iletme kilidi işlevi de dahil olmak üzere) tarafından sağlanan, belirlenen veya uygulanan içerik kullanım kurallarını engelleyecek veya zarar verecek işlemler yapmayacağınızı, (iii) Ürünleri, herhangi bir yasayı veya üçüncü tarafların haklarını ihlal edecek şekilde içeriğe erişmek, içeriği kopyalamak, aktarmak, çapraz kodlama yapmak veya içeriği yeniden aktarmak üzere kullanmayacağınızı veya (iv) Tükenmez Eğitim Yayın Yapım Pazarlama Tic.. Ltd. Şti nin veya üçüncü tarafların telif hakkı bildirimlerini, ticari markalarını veya Ürünlere eklenmiş olan veya Ürünlerin içerdiği diğer mülkiyet hakları bildirimlerini kaldırmayacağınızı, karartmayacağınızı veya değiştirmeyeceğinizi ve üçüncü tarafların bu işlemleri yapmasına izin vermeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

28- Portal üzerinden yayınlanmak üzere HocalaraGeldik.com’ a gönderdiğiniz Ürün ve Hizmetler veya Ürün ve Hizmetler aracılığı ile sunduğunuz, gönderdiğiniz veya teşhir ettiğiniz içerik üzerindeki çoğaltmak, uyarlamak, değiştirmek, tercüme etmek, yayımlamak, halk önünde icra etmek ve teşhir etmek ve dağıtmak için daimi, geri alınamayan, dünyanın her yerinde geçerli olan, telif ücreti olmayan ve münhasır olmayan bir lisansı Tükenmez Eğitim Yayın Yapım Pazarlama Tic.. Ltd. Şti ye vermektesiniz.

29- Ürün ve Hizmetleri kullanıcılara sunmak için gerekli teknik adımları atarken, (a) Ürün ve Hizmetleri farklı halka açık ağlar üzerinden ve farklı medyalarda iletebileceğini veya dağıtabileceğini; ve (b) İçeriğinizi bağlı ağlar, araçlar, hizmetler veya medyaların teknik gerekliliklerine uydurmak ve uyarlamak için gerekli olan değişiklikleri yapabileceğini kabul etmekte ve bu kapsamdaki lisansı Tükenmez Eğitim Yayın Yapım Pazarlama Tic.. Ltd. Şti. ye vermek için gereken tüm haklara, güce ve yetkiye sahip olduğunuzu teyit etmekte ve garanti etmektesiniz. Tükenmez Eğitim Yayın Yapım Pazarlama Tic.. Ltd. Şti. Müşteri Sözleşmesi şartlarını kabul ettiniz

HocalaraGeldik.com