2023-2024 11.Sınıf Eğitim Programı

MEB tarafından 11. Sınıflar için yayınlanan 2023-2024 eğitim müfredatı içeriklerinin ders bazlı listesini sizinle paylaşıyoruz.


Türk Dili ve Edebiyatı
 • GİRİŞ
 • HİKÂYE
 • ŞİİR
 • MAKALE
 • SOHBET VE FIKRA
 • ROMAN
 • TİYATRO
 • ELEŞTİRİ
 • MÜLAKAT VE RÖPORTAJ


Matematik
 • TRİGONOMETRİ
 • ANALİTİK GEOMETRİ
 • FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR
 • DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ
 • ÇEMBER VE DAİRE
 • UZAY GEOMETRİ
 • OLASILIK


Fizik
 • KUVVET VE HAREKET (1. ÜNİTE)
 • VEKTÖRLER
 • BAĞIL HAREKET
 • NEWTON’IN HAREKET YASALARI
 • BİR BOYUTTA SABİT İVMELİ HAREKET
 • İKİ BOYUTTA HAREKET
 • ENERJİ VE HAREKET
 • İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM
 • TORK
 • DENGE VE DENGE ŞARTLARI
 • BASİT MAKİNELER
 • ELEKTRİK VE MANYETİZMA (2. ÜNİTE
 • ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALAN
 • ELEKTRİKSEL POTANSİYEL
 • DÜZGÜN ELEKTRİK ALAN VE SIĞA
 • MANYETİZMA VE ELEKTROMANYETİK İNDÜKLENME
 • ALTERNATİF AKIM
 • TRANSFORMATÖRLERBiyoloji
 • İNSAN FİZYOLOJİSİ (1.ÜNİTE)
 • DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEM, DUYU ORGANLAR
 • DESTEK VE HAREKET SİSTEM
 • SİNDİRİM SİSTEMİ
 • DOLAŞIM SİSTEMLERİ
 • DOLAŞIM SİSTEMLERİ
 • SOLUNUM SİSTEMİ
 • ÜRİNER SİSTEM
 • ÜREME SİSTEMİ VE EMBRİYONİK GELİŞİM
 • KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ (2.ÜNİTE)
 • KOMÜNİTE EKOLOJİSİ
 • POPÜLASYON EKOLOJİSİ


Kimya
 • MODERN ATOM TEORİSİ (1. ÜNİTE)
 • ATOMUN KUANTUM MODELİ
 • PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ
 • PERİYODİK ÖZELLİKLER
 • ELEMENTLER
 • YÜKSELTGENME BASAMAKLARI
 • GAZLAR (2. ÜNİTE)
 • GAZLARIN ÖZELLİKLERİ VE GAZ YASALARI
 • İDEAL GAZ YASASI
 • GAZLARA KİNETİK TEORİ
 • GAZ KARIŞIMLARI
 • GERÇEK GAZLAR
 • SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK (3. ÜNİTE)
 • ÇÖZÜCÜ VE ÇÖZÜNEN ETKİLEŞİMLERİ
 • DERİŞİM BİRİMLERİ
 • KOLİGATİF ÖZELLİKLER
 • ÇÖZÜNÜRLÜK
 • ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
 •  KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ (4. ÜNİTE)
 • TEPKİMELERDE ISI DEĞİŞİMİ
 • OLUŞUMU ENTALPİSİ
 • BAĞ ENERJİLERİ
 • TEPKİME ISILARININ TOPLANABİLİRLİĞİ
 • KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ (5. ÜNİTE)
 • TEPKİME HIZLARI
 • TEPKİME HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 • KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE (6.ÜNİTE)
 • KİMYASAL DENGE
 • DENGEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 • SULU ÇÖZELTİ DENGELERİ

Tarih
 • DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ
 • DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI
 • ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774 – 1914)
 • DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET – TOPLUM İLİŞKİLERİ
 • SERMAYE VE EMEK
 • XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN GÜNDELİK HAYAT


Coğrafya
 • DOĞAL SİSTEMLER
 • BEŞERİ SİSTEMLERİ
 • BÖLGELER VE ÜLKELER
 • ÇEVRE VE TOPLUM

İngilizce
 • GELECEK İŞLER
 • HOBİLER VE BECERİLER
 • ZOR ZAMANLAR
 • NE HAYAT AMA
 • GEÇMİŞE DÖNÜŞ
 • KALBİNİ AÇ
 • TÜRKİYE HAKKINDA GERÇEKLER
 • SPOR
 • ARKADAŞLARIM
 • DEĞERLER VE NORMLAR

Din kültürü ve ahlak bilgisi
 • DÜNYA VE AHİRET
 • KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED
 • KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR
 • İNANÇLA İLGİLİ MESELELER
 • YAHUDİLİK VE HRİSTİYANLIK


Felsefe
 • MÖ 6. YÜZYIL – MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ
 • MS 2. YÜZYIL – MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ
 • 15. YÜZYIL – 17. YÜZYIL FELSEFESİ
 • 18. YÜZYIL – 19.YÜZYIL FELSEFESİ
 • 20. YÜZYIL FELSEFESİ