2023-2024 12.Sınıf Eğitim Programı

MEB tarafından 12. Sınıflar için yayınlanan 2023-2024 eğitim müfredatı içeriklerinin ders bazlı listesini sizinle paylaşıyoruz.

Türk Dili ve Edebiyatı
 • Giriş
 • Hikaye
 • Şiir
 • Roman
 • Tiyatro
 • Deneme
 • Söylev (Nutuk)


Matematik
 • Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
 • Diziler
 • Trigonometri
 • Dönüşümler
 • Türev
 • İntegral
 • GeometriFizik
 • Çembersel Hareket
 • Basit Harmonik Hareket
 • Dalga Mekaniği
 • Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
 • Modern Fizik
 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
 • Biyoloji
 • Genden Proteine
 • Canlılarda Enerji Dönüşümleri
 • Bitki Biyolojisi
 • Canlılar ve Çevre


Kimya
 • Kimya ve Elektrik
 • Karbon Kimyasına Giriş
 • Organik Bileşikler
 • Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler


Tarih
 • Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
 • Milli Mücadele
 • Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
 • İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
 • II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
 • Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
 • Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya


Coğrafya
 • Doğal Sistemler. Ekstrem Doğa Olayları
 • Beşerî Sistemler. Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi (Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri)
 • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler. Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler
 • Çevre ve Toplum


İngilizce
 • Music
 • Friendship
 • Human Rights
 • Coming Soon
 • Psychology
 • Favors
 • News Stories
 • Alternative Energy
 • Technology
 • Manners


Din kültürü ve ahlak bilgisi
 • İslam ve Bilim
 • Anadolu’da İslam
 • "İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar"
 • Güncel Dini Meseleler
 • Hint ve Çin Dinleri

Felsefe
 • Felsefenin anlamı ve diğer bilim dalları ile olan ilişkisi
 • Bilgi felsefesi konusu ve problem alanları
 • Bilim felsefesine giriş ve farklı yaklaşım tarzlarının incelenmesi
 • Bilim felsefesine yapılan eleştiriler
 • Varlık felsefesi, konusu ve ontolojik açıdan varlığın değerlendirilmesi
 • Ahlak felsefesi konusu
 • Etik kavramına yaklaşım tarzları ve problematik
 • Siyaset felsefesinin konusu ve iki farklı problem alanı
 • Estetik konusu ve estetiğe yaklaşım tarzları
 • Din felsefesi, konusu ve konu ile ilgili farklı yaklaşım tarzları