2023-2024 6.Sınıf Eğitim Programı

MEB tarafından 6. Sınıflar için yayınlanan 2023-2024 eğitim müfredatı içeriklerinin ders bazlı listesini sizinle paylaşıyoruz.

Türkçe
 • BİÇİM VE YAPI BİLGİSİ
 • SÖZCÜKTE ANLAM
 • TAMLAMALAR
 • CÜMLEDE ANLAM
 • PARÇADA VE PARAGRAFTA ANLAM
 • ZAMİRLER
 • EDAT-BAĞLAÇ-ÜNLEM
 • YAZIM KURALLARI
 • PARÇADA VE PARAGRAFTA ANLAM
 • GİRİŞ, GELİŞME, SONUÇ CÜMLESİ
 • PARÇA OLUŞTURMA VE TAMAMLAMA
 • METİN TÜRLERİ (BİLGİLENDİRİCİ, HİKAYE EDİCİ, ŞİİR)
 • HİKAYE UNSURLARI (ANLATICI)
 • METİN KARŞILAŞTIRMA
 • METNİN DİL VE ANLATIM ÖZELLİKLERİ
 • SÖZ SANATLARI (ABARTMA, KİŞİLEŞTİRME, KONUŞTURMA, BENZETME)
 • ŞİİRDE AHENK UNSURLARI (ÖLÇÜ, UYAK, REDİF)
 • TABLO VE GRAFİK İNCELEME
 • GÖRSEL YORUMLAMA

Matematik
 • DOĞAL SAYILAR
 • DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER
 • KÜMELER
 • TAM SAYILAR
 • KESİRLERDE İŞLEMLER
 • ONDALIK GÖSTERİM
 • ORAN
 • CEBİRSEL İFADELER
 • VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME
 • VERİ ANALİZİ
 • AÇILAR
 • ALAN ÖLÇME
 • ÇEMBER
 • GEOMETRİK CİSİMLER
 • SIVI ÖLÇME

Fen Bilgisi
 • GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR
 • VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER
 • KUVVET VE HAREKET
 • MADDE VE ISI
 • SES VE ÖZELLİKLERİ
 • VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER VE SAĞLIĞI
 • ELEKTRİĞİN İLETİMİ

Sosyal Bilgiler
 • BİZ VE DEĞERLERİMİZ
 • TARİHE YOLCULUK
 • YERYÜZÜNDE YAŞAM
 • BİLİM VE TEKNOLOJİ HAYATIMIZDA
 • ÜRETİYORUM, TÜKETİYORUM, BİLİNÇLİYİM
 • YÖNETİME KATILIYORUM
 • ULUSLARARASI İLİŞKİLERİMİZ

İngilizce
 • LİFE (YAŞAM)
 • YUMMY BREAKFAST (NEFİS KAHVALTI)
 • DOWNTOWN (ŞEHİR MERKEZİ)
 • WEATHER AND EMİTİONS (HAVA VE EMİSYONLAR)
 • AT THE FAİR (FUARDA)
 • OCCUPATİONS (MESLEKLER)
 • HOLİDAYS (TATİLLER)
 • BOOKWORMS (KİTAP KURDU)
 • SAVİNG THE PLANET (GEZEGENİ KORUMAK)
 • DEMOCRACY (DEMOKRASİ)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
 • PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI
 • NAMAZ
 • ZARARLI ALIŞKANLIKLAR
 • HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V.) HAYATI
 • TEMEL DEĞERLERİMİZ