TYT-AYT-OBP

TYT Nedir?

TYT, Temel Yeterlilik Testi’nin kısaltılmasıdır. Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri sorularından oluşur. Öğrencinin sayısal ve sözel becerilerini ölçer.

Öğrencilerle TYT ile üniversiteye yerleşebilirler. AYT (Alan Yeterlilik Testi) ye girecek adayların üniversite yerleşme puanları hesaplanırken TYT puanlarının % 40’ı alınır.

TYT’nin süresi 165 dakikadır ve bu sınavda 120 soru vardır. Bu soruların dağılımı şu şekildedir;

Türkçe: 40 Soru
Matematik: 40 Soru
Fen Bilimleri: 20 Soru (7 Fizik, 7 Kimya, 6 Biyoloji)

Sosyal Bilimleri: 20 Soru (5 Coğrafya, 5 Tarih, 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 5 Felsefe)TYT Puanı Nasıl Hesaplanır?


Her bir TYT sorusu başlangıçta eşit puanda kabul edilir. Bu değer her soru için yaklaşık 3,3 puandır. Öncelikle herkese 100 puan verilir. Sonrasında öğrencinin net sayısı 3,3 ile çarpılarak bu 100 puana eklenir ve TYT puanı oluşur. Örneğin 60 net yapan bir öğrencinin puanı : 100 +3,3x60=298 şeklinde olacaktır. Tüm soruları doğru cevaplayan bir öğrenci 500 tam puan alacaktır.


AYT Nedir?

AYT, Alan Yeterlilik Testleri'nin kısaltılmışıdır. Bu sınavda Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler1, Sosyal Bilimler2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilir. Öğrenciler, hesaplanmasını istedikleri puan türüne uygun gerekli testleri cevaplarlar. Bu durumda;

Sayısal öğrencilerinin Matematik – Fen Bilimleri

Eşit Ağırlık öğrencilerinin Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler1-Matematik

Sözle öğrencilerin ise Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler1 - Sosyal Bilimler2 testlerini cevaplamaları gerekmektedir.

Yerleştirme puanı alınırken AYT puanının % 60’ı alınır.


OBP Nedir? Nasıl Hesaplanır?

OBP, Ortaöğretim Başarı Puanının kısaltmasıdır. Öğrencinin lise hayatı boyunca aldığı notların ortalamasıyla diploma notu oluşur. Bu diploma notu 5 ile çarpılarak OBP bulunur. OBP en az 250 en çok 500 olacak şekilde belirlenir. Öğrencinin YKS sonrsı yerleştirme puanı hesaplanırken bu OBP değeri 0,12 ile çarpılır ve yerleştirme puanına eklenir.

Örneğin diploma puanı70 olan bir öğrencinin OBP si 70x5=350 olur. Bunun da yerleştirme puanına etkisi 350x0,12= 42 puan olacaktır.